Jdi na obsah Jdi na menu
 


Makra v OpenOffice.org

20. 1. 2008

Co je to makro

Makro (software) je posloupnost funkcí resp. příkazů, které usnadňují určitou činnost. Používají se většinou jako posloupnost kroků při výpočtech a zpracování naměřených veličin.

Programování

V programovacích jazycích jako např. C++ jsou makra nepostradatelnou komponentou, bez které by většina operací vyžadovala velké množství programovacího kódu. Makra usnadňují práci s textem, zprávami operačních systémů a práci se zařízeními. S použitím maker není nutné ručně vypisovat podmínky vstupu uživatele, výstupu textu na obrazovku. Jednoduchým příkladem jsou znaky tabulátorů nebo odřádkování. Pokud se volá např. makro pro odstranění speciálních znaků, odstraní se z textu všechny znaky tabulátorů a odřádkování. Následně je možno s odřádkovaným a odtabulovaným textem pracovat jako s řetězcem znaků bez speciálních symbolů, což je na zpracování nebo porovnávání výhodné.


Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Makro_(software)


Seriál Makra v OpenOffice.org ze slovenského serveru inet.sk


První série:

1. díl

Makrá v OpenOffice.org I. – začíname …

Mnohí používatelia kancelárskych balíkov poznajú pojem makro, iní však ani nevedia, čo to makro vôbec je. Mnohí z tých, ktorí sa s týmto pojmom už stretli by si chceli makro naprogramovať sami, ale nevedia, ako na to. Preto vznikol tento seriál, aby dal niektoré odpovede na tieto otázky.


2. díl

Makrá v OpenOffice.org II. – konfigurujeme OpenOffice.org

Minule sme si „naprogramovali“ svoje prvé makro. Dnes si budeme hovoriť o tom, ako ho môžeme priradiť do rôznych častí OpenOffice.org.


3. díl

Makrá v OpenOffice.org III. – čo sme to naprogramovali?

V prvej časti nášho seriálu sme „programovali“ makro jeho nahrávaním. Dnes sa pozrieme na to, aký program sme takto vlastne vytvorili a popíšeme si všetky príkazy.


4. díl

Makrá v OpenOffice.org IV. – vymazávanie medzier

V dnešnom dieli nášho seriálu o makrách v OpenOffice.org si naprogramujeme prvú verziu makra pre vymazávanie viacnásobných medzier. Toto makro bude základom pre veľa ďalších, pomocou ktorých budeme formátovať dokument.


5. díl

Makrá v OpenOffice.org V. – príkazy StarOffice Basic

V dnešnom dieli nášho seriálu o programovaní makier v OpenOffice.org si popíšeme niektoré príkazy jazyka StarOffice Basic, pretože bez ich znalosti nemôžeme pokračovať ďalej v programovaní.


6. díl

Makrá v OpenOffice.org VI. – pokračujeme v príkazoch

Minule sme si predstavili vetviaci príkaz IF. Dnes budeme pokračovať a predstavíme si ďalšie príkazy programovacieho jazyka StarOffice Basic na príklade ďalších verzií makra pre odstraňovanie viacnásobných medzier.


7. díl

Makrá v OpenOffice.org VII. – posledné príkazy

V dnešnom dieli nášho seriálu o programovaní makier v OpenOffice.org dokončíme popis základných príkazov jazyka StarOffice Basic – ako inak – znovu na našom príklade o odstraňovaní viacnásobných medzier.


8. díl

Makrá v OpenOffice.org VIII. – typy premenných

Už sme si predstavili základné príkazy jazyka StarOffice Basic, no ešte sme si stále nehovorili o základných typoch premenných, ktoré tento jazyk podporuje. Dnes to napravíme.


9. díl

Makrá v OpenOffice.org IX. – (skoro) naposledy mažeme medzery

Po predstavení príkazov a typov premenných sa znovu vrátime k makru pre mazanie viacnásobných medzier, ktoré sa budeme snažiť ešte zlepšiť a zjednodušiť.


10. díl

Makrá v OpenOffice.org X. – regulárne výrazy

Ako sme naznačili v minulom dieli nášho seriálu o programovaní makier v OpenOffice.org, mnoho zaujímavých výsledkov pri rôznych náhradách môžeme dosiahnuť pomocou regulárnych výrazov. Preto si v ich v dnešnom dieli nášho seriálu trochu viac priblížime.


Druhá série:


1. díl

Makrá v OpenOffice.org 2/I. – formátujeme dokumenty

Na konci minulého roku sme sa rozlúčili s tým, že v tomto roku budeme pokračovať ďalšou veľkou časťou seriálu o programovaní makier v OpenOffice.org, v ktorej budeme tvoriť makrá zamerané na formátovanie dokumentu.


2. díl

Makrá v OpenOffice.org 2/II. – funkcie a procedúry

V dnešnom dieli seriálu o programovaní makier v OpenOffice.org si ukážeme ako sa definujú a využívajú funkcie a procedúry.


3. díl

Makrá v OpenOffice.org 2/III. – nezalomiteľná medzera

V dnešnom dieli nášho seriálu začneme rozširovať funkcie, ktorými budeme formátovať dokument. A začneme hneď jedným z najviac žiadaných makier, pomocou ktorého budeme podľa typografických pravidiel zamieňať zalomiteľné medzery za nezalomiteľné.


4. díl

Makrá v OpenOffice.org 2/IV. – A čo regulárne výrazy?

V minulom dieli seriálu o programovaní makier v OpenOffice.org sme si ukázali prvé verzie makra pre vkladanie nezalomiteľných medzier za jednoznakové predložky (niektorí ho poznajú aj pod názvom Vlnka). Dnes rozšírime jeho možnosti.


5. díl

Makrá v OpenOffice.org 2/V. – Ďalšie formátovacie funkcie

V dnešnom dieli seriálu o programovaní makier v OpenOffice.org si rozvedieme niektoré ďalšie praktické možnosti makier, ktoré nám môžu spríjemniť našu prácu s týmto kancelárskym balíkom.


6. díl

Makrá v OpenOffice.org 2/VI. – Vlastná funkcia pre výmeny

V minulom dieli sme uverejnili makro pre vkladanie nezalomiteľných medzier za akademické tituly. Dnes tieto možnosti rozšírime o ďalšie typografické pravidlá, pričom si naprogramujeme vlastnú funkciu pre zamieňanie nájdeného textu.


7. díl

Makrá v OpenOffice.org 2/VII. – Končíme s nezalomiteľnými medzerami

V dnešnom dieli dokončíme množinu funkcií pre vkladanie nezalomiteľných medzier, čím, pochopiteľne, ešte stále nevyčerpáme celú túto problematiku. Rôzne iné možnosti však necháme ako domácu úlohu.


8. díl

Makrá v OpenOffice.org 2/VIII. – Nadbytočné medzery

V tomto dieli seriálu o programovaní makier si uvedieme ďalšie makrá pre vymazávanie nadbytočných medzier.


9. díl

Makrá v OpenOffice.org 2/IX. – Chýbajúce medzery

Pri praktickom písaní sa stretávame nielen s problémom nadbytočných medzier, ale aj s tým, že naopak nezadáme medzeru tam, kde by sme ju mali dať. A práve na toto sa zameriame v dnešnom dieli nášho seriálu o programovaní makier v OpenOffice.org.


10. díl

Makrá v OpenOffice.org 2/X. – Malá rekapitulácia

V dnešnom dieli seriálu o programovaní makier v OpenOffice.org si zrekapitulujeme všetky makrá pre formátovanie dokumentov, ktoré sme doteraz vytvorili a trochu (teda dosť podstatne) ich upravíme.


11. díl

Makrá v OpenOffice. org 2/XI. – Záverečné úpravy

V poslednom dieli druhej časti seriálu o programovaní makier v OpenOffice. org dokončíme prvú (ale nie poslednú) komplexnú verziu makier pre formátovanie dokumentov.


Třetí série:


1. díl

Makrá v OpenOffice. org 3/I. – Správy

Začíname tretiu veľkú časť programovania makier v OpenOffice. org, ktorú zameriame na interaktívne vstupy, t. j. na možnosť riadenia a zadávania rôznych parametrov a informácií priamo v makrách.


2. díl

Makrá v OpenOffice.org 3/II. – Riadenie programu správami

Ako sme si už naznačili v minulom dieli, dnes si uvedieme praktické príklady riadenia programu pomocou správ v makre pre vkladanie nezalomiteľných medzier za spojky a predložky.


3. díl

Makrá v OpenOffice.org 3/III. – Práca so súbormi

V tomto dieli si popíšeme základné funkcie pre prácu s externými súbormi, do ktorých si budeme následne ukladať naše nastavenia.


4. díl

Makrá v OpenOffice.org 3/IV. – Práca so súbormi 2

V dnešnom pokračovaní seriálu o programovaní makier v OpenOffice.org si ukážeme, ako vyriešime ukladanie nastavení do „inicializačného“ súboru s tým, že automaticky dokážeme vyriešiť prípad aj jeho prípadného poškodenia či úplnej absencie.


5. díl

Makrá v OpenOffice.org 3/V. – Počítame reťazce

V dnešnom dieli seriálu o programovaní makier v OpenOffice.org si budeme hovoriť o interaktívnom zadávaní reťazcov pomocou funkcie „InputBox“.


6. díl

Makrá v OpenOffice.org 3/VI. – Prevod čísla na text

V dnešnom dieli seriálu o programovaní makier v OpenOffice.org si ukážeme makro pre prevod čísla na text, pochopiteľne, v základnej verzii, ktorú budeme následne zlepšovať.


7. díl

Makrá v OpenOffice.org 3/VII. – Prevod čísla na text 2.

V dnešnom dieli seriálu o programovaní makier v OpenOffice.org si nielen zlepšíme makro pre prevod čísla na text, ale zároveň si ukážeme, ako ho môžeme volať tými najrôznejšími spôsobmi.


Čtvrtá série:


1. díl

Makrá v OpenOffice.org 4/I. – Znovu nezalomiteľné medzery.

Začíname štvrtú časť seriálu o programovaní makier v OpenOffice.org, ktorú budeme venovať dialógom. Najskôr však trochu odbočíme a znovu sa vrátime k makru pre vkladanie nezalomiteľných medzier za jednoznakové predložky a spojky.


2. díl

Makrá v OpenOffice.org 4/II. – Začíname navrhovať prvý dialóg.

V dnešnom dieli seriálu o programovaní makier v OpenOffice.org si ukážeme základy práce pri návrhu vlastných dialógov (t.j. dialógových okien).


3. díl

Makrá v OpenOffice.org 4/III. – Dialóg pre nezalomiteľnú medzeru 1.

V dnešnom dieli seriálu o programovaní makier v OpenOffice.org si navrhneme prvú verziu dialógu pre zadávanie parametrov pri vkladaní nezalomiteľných medzier za spojky a predložky.


4. díl

Makrá v OpenOffice.org 4/IV. – Dialóg pre nezalomiteľnú medzeru 2.

Dnes si ukážeme niektoré základné funkcie, ktoré máme k dispozícii pre prácu s dialógovými oknami v prostredí programovacieho jazyka StarOffice Basic.


5. díl

Makrá v OpenOffice.org 4/V. – Dialóg pre nezalomiteľnú medzeru 3.

Minule navrhnutý dialóg dnes zahrnieme do funkcie pre nahrádzanie nezalomiteľných medzier za jednoznakové predložky a spojky hneď počas ich písania.


6. díl

Makrá v OpenOffice.org 4/VI. – Pružná nezalomiteľná medzera 1.

V dnešnom dieli seriálu o programovaní makier v prostredí OpenOffice.org začneme pracovať na makrách, ktoré sú už veľmi dlhý čas očakávané veľkou skupinou používateľov – tzv. pružnou nezalomiteľnou medzerou.


7. díl

Makrá v OpenOffice.org 4/VII. – Pružná nezalomiteľná medzera 2.

V dnešnom dieli seriálu o programovaní makier v OpenOffice.org si ukážeme prácu s dialógovým oknom, v ktorom sa nachádzajú prepínacie voľby.


8. díl

Makrá v OpenOffice.org 4/VIII. – Pružná nezalomiteľná medzera 3.

V dnešnom dieli dokončíme množinu funkcií pre prácu s dialógovým oknom a príslušnými procedúrami pre vkladanie nezalomiteľných medzier za jednoznakové predložky a spojky.


Pátá série:


1. díl

Makrá v OpenOffice.org 5/I. – Dialógy pod drobnohľadom

Predchádzajúcu – štvrtú časť seriálu o programovaní makier v OpenOffice.org sme venovali základom práce s dialógmi. Dialógy v OpenOffice.org však môžu byť omnoho väčšie a komplikovanejšie a preto sa nimi budeme naďalej podrobnejšie zaoberať.


2. díl

Makrá v OpenOffice.org 5/II. – Rozdeľujeme dialóg na stránky

V dnešnom dieli seriálu o programovaní makier v OpenOffice.org si ukážeme praktickú ukážku dvojstránkového dialógu pre nastavovanie parametrov pri vkladaní nezalomiteľných medzier za jednoznakové predložky a spojky.


3. díl

Makrá v OpenOffice.org 5/III. – Ozdobné prvky dialógov

Dnes sa zoznámime s ďalšími – tentoraz ozdobnými – prvkami, ktoré môžeme vkladať do našich dialógov, veď doteraz sme sa zoznámili iba so štyrmi druhmi z vyše dvadsiatich.


4. díl

Makrá v OpenOffice.org 5/IV. – Textové dialógové vstupy

V dnešnej, už štvrtej časti programovania makier v OpenOffice.org, ktorú zameriavame na prácu s vlastnými dialógovými oknami sa zameriame na jednoduché formátované a neformátované textové vstupy.


5. díl

Makrá v OpenOffice.org 5/V. – Číselné dialógové vstupy.

V dnešnom pokračovaní seriálu o programovaní makier v OpenOffice.org sa zameriame na číselné vstupy, ktoré môžeme použiť v našich dialógoch.


6. díl

Makrá v OpenOffice.org 5/VI. – Textové zoznamy 1.

Pri praktickej práci niekedy požadujeme, aby sme si mohli vyberať hodnoty z určitého preddefinovaného zoznamu. A práve na takéto typy makier sa zameriame v dnešnom pokračovaní nášho seriálu.


7. díl

Makrá v OpenOffice.org 5/VII. – Textové zoznamy 2

V dnešnom dieli seriálu o programovaní makier v OpenOffice.org dokončíme problematiku vstupných textových zoznamov v dialógoch.


8. díl

Makrá v OpenOffice.org 5/VIII. – Dátum a čas

V dnešnom dieli seriálu o programovaní makier v OpenOffice.org si ukážeme posledné možnosti vstupov v dialógoch.

9. díl

Makrá v OpenOffice.org 5/IX. – Formátovanie dokumentu 1

Po dlhšom čase sa znovu vrátime k formátovaniu dokumentu s tým, že si všetky podmienky pre jeho formátovanie nastavíme v jednom dialógovom okne. Pravdaže, podľa toho následne upravíme aj príslušné funkcie a procedúry.


10. díl

Makrá v OpenOffice.org 5/X. – Formátovanie dokumentu 2

V dnešnom dieli seriálu si ukážeme, ako môžeme automaticky ukladať rôzne inicializačné nastavenia do súborov v adresároch, ktoré sú závislé od používateľa počítača.


11. díl

Makrá v OpenOffice.org 5/XI. – Formátovanie dokumentu 3

V ďalšom pokračovaní nášho seriálu o programovaní makier si ukážeme, ako sa dá vytvoriť dialóg s príslušnými makrami pre ukladanie nastavení do rôznych profilov.


12. díl

Makrá v OpenOffice.org 5/XII. – Formátovanie dokumentu 4

V dnešnom pokračovaní seriálu o makrách v OpenOffice.org si uvedieme procedúry a funkcie pre nastavovanie parametrov formátovania dokumentov osobitne podľa zvoleného používateľského profilu.


13. díl

Makrá v OpenOffice.org 5/XIII. – Formátovanie dokumentu 5

V už trinástom dieli piatej časti seriálu o programovaní makier v OpenOffice.org sa znovu vrátime k on-line vkladaniu nezalomiteľných medzier za jednoznakové predložky a spojky.


14. díl

Makrá v OpenOffice.org 5/XIV. – Formátovanie dokumentu 6

V ďalšom pokračovaní programovania makier v OpenOffice.org sa budeme venovať spoločným funkciám pre vlastné formátovanie dokumentu, ako je vyhľadávanie, výmena vo vnútri nájdeného reťazca a pod.


15. díl

Makrá v OpenOffice.org 5/XV. – Formátovanie dokumentu 7

V ďalšom pokračovaní programovania makier v OpenOffice.org sa budeme venovať funkciám pre vymazávanie viacnásobných medzier a odstraňovaniu prázdnych odstavcov.


16. díl

Makrá v OpenOffice.org 5/XVI. – Formátovanie dokumentu 8

V ďalšom dieli seriálu o programovaní makier si doplníme všetky ostatné funkcie pre vlastné formátovanie dokumentu, ktoré sme doteraz v seriáli spomínali.


17. díl

Makrá v OpenOffice.org 5/XVII. – Formátovanie dokumentu 9

V (takmer) poslednom dieli o formátovaní dokumentu si ukážeme, ako vlastne dokážeme všetky naprogramované funkcie a dialógy využiť pomocou niekoľkých jednoduchých funkcií a procedúr.


Šestá série:


1. díl

Makrá v OpenOffice.org 6/I. – Dmaths 1.

V šiestej časti seriálu o programovaní makier v OpenOffice.org sa budeme venovať rôznym makrám, ktoré spríjemnia našu každodennú prácu. Nie všetky budeme programovať, ale predstavíme si aj niekoľko zaujímavých makier či celých makromodulov od iných autorov.


2. díl

Makrá v OpenOffice.org 6/II. – Dmaths 2.

V dnešnom dieli seriálu o makrách pre OpenOffice.org si predstavíme možnosti makromodulu Dmaths, ktorý je určený nielen pre matematikov, ale poteší aj tých, ktorí potrebujú hromadne prevádzať súbory do iných formátov.


3. díl

Makrá v OpenOffice.org 6/III. – Počítanie znakov.

Ani vám nepostačujú štandardné možnosti, ktoré ponúka OpenOffice.org pri počítaní znakov? Dnes si ukážeme makro, pomocou ktorého dokážeme vypočítať o.i. napr. aj počet normostrán.


4. díl

Makrá v OpenOffice.org 6/IV. – Drobnosti, ktoré potešia.

V dnešnom pokračovaní seriálu o programovaní makier v OpenOffice.org si uvedieme rôzne naozaj drobné makrá, ktoré nám pomôžu pri formátovaní dokumentu.


5. díl

Makrá v OpenOffice.org 6/V. – Čarujeme s koncami odstavcov.

V ďalšom pokračovaní seriálu o programovaní makier v OpenOffice.org si naprogramujeme dve podobné makrá, pomocou ktorých budeme upravovať konce odstavcov.


6. díl

Makrá v OpenOffice.org 6/VI. – Rôzne zámeny.

V dnešnom pokračovaní seriálu o programovaní makier v OpenOffice.org si znovu uvedieme makrá, pomocou ktorých dokážeme formátovať dokument a to konkrétne v oblasti zámen postupnosti znakov za typografické znaky.


7. díl

Makrá v OpenOffice.org 6/VII. – Vlastný dialóg pre zámeny

V ďalšom pokračovaní seriálu o programovaní makier v OpenOffice.org si vytvoríme vlastný dialóg pre hľadanie a nahrádzanie textu.


8. díl

Makrá v OpenOffice.org 6/VIII. – Typografické úpravy textu (1)

V doterajších dieloch sme sa venovali predovšetkým úpravám textu podľa typografických pravidiel. Predstavme si preto makromodul TypoJTB z dielne Tomáša Bílka, ktorý je venovaný práve tejto problematike.


9. díl

Makrá v OpenOffice.org 6/IX. – Typografické úpravy textu (2)

Minule sme si začali predstavovať rozšírenie pre typografické úpravy TypoJTB. Dnes budeme pokračovať a predstavíme si aj jeho ostatné funkcie a možnosti.


10. díl

Makrá v OpenOffice.org 6/X. – Zdroje informácií

Chcete si naprogramovať nejaké makro, potrebujete zistiť premenné metódy, ktoré používa OpenOffice.org a neviete ako na to? Dnes si ukážeme niekoľko možností, ako to dokážete zistiť.


---


Seriál "Makra v OpenOffice.org" v PDF formátu:

Seriál o makrách v OpenOffcice.org v PDF formáte

Pre všetkých záujemcov sme prvú desaťdielnu časť seriálu o programovaní makier v OpenOffice.org uložili aj do PDF formátu.

 

Druhý seriál o makrách v OpenOffcice.org v PDF formáte

Pre všetkých záujemcov sme druhú jedenásťdielnu časť seriálu o programovaní makier v OpenOffice.org uložili znovu aj do PDF formátu.

 

Tretia časť makier v PDF formáte.

Aj tretiu časť seriálu o programovaní makier v OpenOffice.org sme zverejnili v PDF formáte.

 

Makrá v OpenOffice.org už v 4. PDF súbore

Včera vyšiel posledný predprázdninový článok o programovaní makier v OpenOffice.org.

 

 

Náhledy fotografií ze složky OpenOffice.org